MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 • TARAFLAR

SATICI:

 • Satıcı isim/unvanı: BATU İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (sb-life.com)
 • Adres: Yakuplu Mah Hürriyet Bulvarı Skyport Residance No 1 Kat 10 Daire 120 Beylikdüzü İstanbul
 • Çağrı Merkezi: 0212 876 44 01
 • Mersisno:0454053490100016
 • E-posta adresi:info@ sb-life.com
 • Alıcı’nın iade halinde malı göndereceği kargo şirketi:alıcının iade talebini        sb-life.com üzerinden yaptığı sırada alıcıya iletilecektir.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi “sözleşme” 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun “kanun” ve mesafeli sözleşmeler yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşme’nin tarafları, işbu sözleşme tahtında kanun’dan ve mesafeli sözleşmeler yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu sözleşme’nin konusunu; ha-be hayvancılık zahirecilik inşaat turizm gıda iç ve dış ticaret sanayi limited şirketinin online satış yapmakta olduğu(noktasanalmarket.com) alan adlı web sitesinden, alıcının ait mal veya hizmetin satın almak için elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak kanun ve mesafeli sözleşmeler yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini oluşturur.

İşbu sözleşme’nin akdedilmesi, tarafların ha-be hayvancılık zahirecilik inşaat turizm gıda iç ve dış ticaret sanayi limited şirketi ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler

 • Sözleşme konusu mal ve hizmetin temel nitelikleri ve fiyatı (kdvdahil)
Ürün

Kodu

Ürün adı Miktar Birim Birim

Fiyatı

Kdvdahil

Toplam tutar

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 • Kargo hariç toplam ürün bedeli:
 • Kargo ücreti:
 • Kargo dahil toplam bedeli:
 • Ödeme şekli:

 

 

 • Malın teslimi ve teslim şekli

Sözleşme alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, alıcı’nınsatıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, alıcı’nın sipariş formunda ve işbu sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

 • Teslimat masrafları ve ifası

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa alıcı’ya aittir. Satıcı, websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları satıcı’ya ait olacaktır.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat alıcı tarafından teslim alınmasından önce alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden alıcı sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün iş günü içinde iade edecektir.

 • Alıcı’nın beyan ve taahhütleri

Alıcı, websitesi’nde yer alan sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya websitesi’nde yer alan hesabım>ürün sorularım üzerinden ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu sözleşme’yi ve ön bilgilendirme formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce satıcı tarafından alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. Hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra alıcı’ya ait kredi kartının alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini satıcı’ya ödememesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri alıcı’ya aittir.

 • Satıcı’nın beyan ve taahhütleri

Satıcı, sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Bu tür durumlarda satıcıya iade edilen ürünün kargo bedeli ve alıcının vereceği ikinci teslimat adresine yapılacak akrgo gönderim bedellerinin ödemesi yapılmadan, satıcı ürün yada ürünleri kargoya vermeme hakkını saklı tutar.

 • Cayma hakkı

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını noktasanalmarket.com’a giriş yaparak noktasanalmarket.com’da yer alan hesabım>mevcut sipariş>siparişlerim üzerinden “iade et” bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi noktasanalmarket.com’da yer alan https://www.n11.com/genel/urun-iadesi-2082300 sayfasında yer almaktadır.

Alıcı iade edeceği malı satıcı’ya ön bilgilendirme formu’nda belirtilen satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formu’nda belirtilen satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin satıcı veya aracı hizmet sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

 • Cayma hakkının kullanılamayacağı haller

Mevzuat uyarınca alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,
 • Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallarda,
 • İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde,
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken yiyecek-içecek tedariki ilişkin sözleşmelerde,
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

Mesafeli sözleşmeler yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (satıcı’nın düzenli teslimatları ile alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 • Uyuşmazlıkların çözümü

Kanun ve mesafeli sözleşmeler yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat satıcı’ya aittir. Bununla birlikte alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini  doğrudannoktasanalmarket.com üzerinden iletecektir. Noktasanalmarket.coma iletilmesi ile birliktenoktasanalmarket.com sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

İş bu mesafeli satış sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl gümrük ve ticaret bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki il veya ilçe tüketici sorunları hakem heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise tüketici mahkemeleri yetkilidir.

 • Mal/hizmetin fiyatı

Malın peşin satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.

 • Temerrüt hali ve hukuki sonuçları

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan alıcı sorumlu olacaktır.

 • Bildirimler ve delil sözleşmesi

İşbu sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, websitesi’nde yer alan hesabım>ürün sorularım veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda noktasanalmarket.com un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin hukuk muhakemeleri kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Yürürlük

14 (on dört) maddeden ibaret bu sözleşme, taraflarca okunarak, 11/09/2019 tarihinde, alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

ArabicEnglishRussianTurkish
Whatsapp Destek
1
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?